Výuka španělštiny

Výuka španělštiny probíhá podle učebnice Fiesta (1. – 3. díl), které jsou schváleny Ministerstvem školství. Jejich nespornou výhodou je, že mají český výklad, což všem vyhovuje. Výuka je zaměřena rovnoměrně na gramatiku, konverzaci a písemný projev. Jinak si samozřejmě student resp. účastník sám určuje, co by případně upřednostnil. Vzhledem k tomu, že se jedná o formu individuální soukromé výuky, nepočítá se s větší skupinou než tři. Ceník je postaven tak, že dvojice či trojice má slevu oproti jednotlivci. Další výhodou je, že se neplatí nic předem – jako např. v klasické jazykové škole – ale na oplátku je požadováno, aby se posluchač z případné neúčasti předem omluvil. Je to mimo jiné proto, aby učitel mohl volnou hodinu věnovat případně někomu jinému jako náhradní. Z toho tedy vyplývá, že za omluvené hodiny se nic neplatí, byť je to někdy i několikrát za sebou.

Výuka probíhá v Přerově v areálu Nordic Parku (vchod bránou vlevo od vchodu do výstavního areálu) v ulici Sefertova 33, 2. patro.

Účastník nepotřebuje nic jiného než učebnici a poznámkový sešit. A samozřejmě neutuchající chuť do studia!